Otto Hodes
Titelbild
Otto Hodes
09 HFM Hauptfeuerwehrmann
09.01.1955
18
Altersriege
21.03.1962
Oberfeuerwehrmann

11.03.1970
Hauptfeuerwehrmann
25.04.1980
Ehrennadel 25 Dienstjahre

31.03.1995
Ehrennadel 40 Dienstjahre

11.03.2005
Ehrennadel 50 Dienstjahre